Dostala sa k nám na opravu doska z TV kde bol zničený CI slot, niekedy keď sa už nedá zohnať náhradná doska je potrebné vymeniť pokazený komponent. Ak by ste potrebovali vykonať podobný úkon neváhajte nás kontaktovať 0908277372

Pár obrázkov z opravy.

tv doska zničený CI slot v pravom roku ohnuté a zlomené piny

demontovaný CI slot vyžaduje si to zručnosť demontovať mnoho pinový konektor

Vymenený CI slot