Cenník

Zariadenie Cena práce /hod
TV LCD, PLAZMA 15 Eur
Domáce kino a HiFi 15 Eur
Satelit 15 Eur
PC monitor 15 Eur
Rádiostanice 15 Eur
Rádioprijímače 12 Eur
Zosilňovače audio 15 Eur
Kuchynské spotrebiče 15 Eur
 Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH 20 %. Cenník je platný od 01. 12. 2015.
Ceny v tabuľke sú zmluvné a nezahŕňajú náklady na vymenený materiál a cestovné náklady.V prípade, keď bude technikom zistené, že je spotrebič neopravitelný alebo náklady na opravu sú nerentabilné a zákazník si nepraje dokončenie opravy, tak mu nebude účtovaná žiadna čiastka.
Pokiaľ oprava trvá viac ako 3 hodiny, cena práce je na dohode medzi objednávateľom a dodávateľom.Expresný príplatok 50 % – pripočítava sa k základnej cene opravy, ak bola oprava na žiadosť zákazníka vykonaná do 24 hodín. V prípade, že výrobok je po neodbornom zásahu  bude po oboznámení zákazníka o tejto skutočnosti pripočítaná prirážka 50 % k základnej cene opravy.Preprava

Cestovné náklady: cena zahrňuje náklady na prevádzku vozidla pre cestu tam a späť včetne stratového času a prípadnú manipuláciu so spotrebičom.
Doprava:

v rámci okresného mesta 20 EUR

mimo okresného mesta 35 EUR.

 

Oprava TV LCD, plazma, oprava monitorov - oprava PC - oprava telefónov - oprava kuchynských spotrebičov zavolajte 0908 277 372