Cenník

Doba trvania opravy a záruka:
Diagnostika zariadenia je väčšinou vykonaná do 24 hodín. Doba celkovej opravy sa odvíja od dostupnosti súčiastok.
Záruka na opravu: Je 6 mesiacov a vzťahuje sa iba na opravovanú časť, nie na celé zariadenie. Čiže sa nevzťahuje na prípadné iné závady ktoré neboli predmetom opravy. 

Cenník služieb:
Servis TV a HIFI techniky
Hodina servisného výkonu pri oprave TV je 30€
Hodina servisného výkonu pri oprave HIFI techniky je 15€
Hodina servisného výkonu pri oprave atypických zariadení je 25€
Práca na oprave diaľkového ovládania na TV a podobne,  stojí 8€
Práca na oprave  malých ovládačiek, napríklad od garážových brán, automobilov, stojí  15€

Cena dopravy
Vyzdvihnutie TV alebo inej elektroniky je 5€ + doprava za kilometre.
Cena výjazdu je 0,35€ za kilometer.
 
V uvedených cenách opravy je zahrnutá práca bez náhradných dielov. Náhradné diely sa účtujú zvlášť. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Nevyzdvihnuté prístroje:
Zákaznikovi učtujeme po 30-tich dňoch skladné a to 1€ za deň. Ak si  zákazník nevyzdvihne svoj prístroj do 6-tich mesiacov po vykonaní opravy, bude toto zariadenie ekologicky zlikvidované. O tomto zámere bude zákazník informovaný.